Právník odboru výstavby

O Z N Á M E N Í o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrové řízení podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.) na obsazení pracovní pozice:

právník odboru výstavby

Charakteristika pozice:
Pracovní náplní je výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, na úseku vyvlastnění, posuzování veřejnoprávních smluv, vedení jednotlivých řízení, vedení statistik, vyřizování stížností a podnětů, zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Požadované předpoklady pro vznik pracovního poměru:
podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. jsou:
• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
• občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
• požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právnického směru
• dobrá znalost práce s PC
• komunikativnost a asertivita
• samostatnost, spolehlivost, důslednost
• řidičský průkaz – aktivní řidič výhodou
• praxe ve státní správě a ZOZ při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění – výhodou

Nabízíme:
• možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje
• příjemné pracovní prostředí (klimatizované kanceláře)
• pružnou pracovní dobu
• výbornou dopravní dostupnost
• pět týdnů dovolené a čtyři dny zdravotního volna
• příspěvek zaměstnavatele na stravování (stravenka v hodnotě 140,- Kč)
• příspěvek na penzijní připojištění
• možnost čerpání dalších benefitů (příspěvek na kulturu, sport a jiné).

Pracovní poměr: na dobu neurčitouPlatové podmínky:
řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 11 - platový tarif od 25280,- Kč do 37170,- Kč dle započitatelné praxe, po zkušební době možnost přiznání osobního příplatku.

Místo práce: MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Termín nástupu: od 1.6.2024 nebo dle dohody

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je podle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., je nutno připojit:
• strukturovaný profesní životopis
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku společně s požadovanými doklady je nutno doručit na adresu:

Městský úřad Šlapanice, personální oddělení, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Zásilku označte na obálce: „Neotevírat – výběrové řízení – právník odboru výstavby“

Kontaktní pracovník:
Štěpánka Rychetská - personální referent, tel.: 533 304 211, personalni@slapanice.cz

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Upozornění pro uchazeče:
Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni prostřednictvím e-mailu, uvedeném v přihlášce. Požadované osobní materiály budou, po ukončení výběrového řízení, vráceny zpět na adresu uvedenou uchazečem v přihlášce k výběrovému řízení.

Veškerá volná pracovní místa naleznete na https://www.slapanice.cz/volna-mista
Vytvořeno:

JOBSYSTEM s.r.o.

Lucemburská 2136/16
13000 Praha 3
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Právo, Státní správa  
Plat
-  
Lokalita
Brno - město  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
 

© 2009 empleo.cz O nás