Knihovník v oddělení absenčních služeb

Popis nabízené pracovní pozice:

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace (SVK PK) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice "knihovník v oddělení absenčních služeb".
Počet pracovních pozic: 2
Pracovní úvazky: 1,00 a 0,75
Strukturovaný životopis, motivační dopis a kopie dokladů o dosaženém vzdělání zašlete na adresu knihovny nejpozději do 18. 08. 2017.
Požadavky pro uchazeče:
- Ukončené SŠ vzdělání s maturitou
- Znalost práce PC (min. na úrovni ECDL Start)
- Jazyková znalost anglického jazyka na úrovni min. B1/B2
- Příjemné vystupování, velmi dobré komunikační dovednosti
- Praktická znalost knihovního systému Aleph výhodou
- Pečlivost a systematičnost
- Občanská bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům
- Loajálnost k firmě a spolehlivost
- Ochota se dále vzdělávat
- Schopnost práce v týmu
- Časová flexibilita
Nabízíme:
- Platové zařazení podle platných platových tarifů
- Osobní příplatek (po skončení zkušební doby)
-
- Práci v příjemném prostředí
- Pracovní smlouvu na dobu určitou a po zapracování možnost prodloužení až na dobu neurčitou
- Zaměstnanecké výhody, příspěvek na stravenky
- Možnost seberealizace
- Možnost dalšího vzdělávání
- Ubytování ve služebním bytě
- 5 týdnů dovolené
Předpokládaná pracovní náplň:
- Zajištění činnosti informačního centra
- Poskytování absenčních výpůjček
- Odpovědnost za správnost údajů v evidenci uživatelů služeb SVK PK a manipulaci s přihláškami dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
- Registrace nových uživatelů v AKS ALEPH500
- Inkaso plateb a provádění finančních transakcí; odpovědnost za vedení účetní evidence
- Odborná komunikace s uživateli knihovny v českém a anglickém jazyce
- Poskytování referenčních a poradenských služeb uživatelům a návštěvníkům
- Zpracování měsíčního přehledu o činnosti pracoviště
- Plnění dalších úkolů vyplývajících z funkčního zařazení a vnitřních předpisů SVK PK
K přihlášce (příloha č. 1) uchazeč připojí následující doklady:
" Strukturovaný životopis včetně telefonního a e-mailového kontaktu.
" Motivační dopis (maximálně v rozsahu 2 normostran).
" Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém jazykovém vzdělání.
Lhůta pro podání přihlášky:
Do 12:00 dne 18. 08. 2017, na přihlášky doručené po lhůtě pro podání přihlášky nebude brán zřetel.
Způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku s požadovanými doklady poslat v písemné podobě poštou nebo dodat osobně na sekretariát ředitele SVK PK nejpozději do 12:00 dne 18. 08. 2017 na adresu: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace, k rukám ředitele, Smetanovy sady 2, Plzeň 30100. Obálku označit "výběrové řízení na pozici knihovník OAS - Neotvírat".
Předání k poštovnímu doručení 18. 08. 2017 je nedostatečné. Riziko za pozdní doručení do SVK PK nese uchazeč.
Upozornění:
" Kandidáta na pozici knihovník pracoviště digitalizace bude vybírat výběrová komise v dvoukolovém řízení. V prvním kole budou kandidáti posuzováni podle přihlášky, strukturovaného životopisu, motivačního dopisu a dokladu o nejvyšším dosaženém odborném a jazykovém vzdělání. Pokud bude kandidát doporučen do dalšího kola, bude mu tato skutečnost oznámena do 21. 08. 2017 na uvedený e-mailový kontakt a bude pozván k ústnímu pohovoru dne 23. 08. 2017.
" Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
Poznámky:
" Přihláškou,

Požadované vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Nástup od: 1. září 2017.
Vytvořeno: 29. 7. 2017, 18:06

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková or

Smetanovy sady 2
301 00 Plzeň - Jižní Předměstí

http://www.svkpl.cz
Doporučte tuto práci
Obor
Administrativa, Kultura a sport  
Plat
14 040 - 21 110 Kč  
Lokalita
Plzeň  
Pracovní poměr
 
Kontaktní osoba
Písemné nabídky  
Šup s tím na FaceBook

© 2009 empleo.cz O nás