Vedoucí pobočky Ostrava - výzkumný ústav

Profil společnosti:
Zprostředkováváme inzerci pro klienta, kterým je Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. Je zaměřen na výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině, hospodaření s odpady a obaly.
Ing. Tomáš Urban – ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucího pobočky Ostrava.

Náplň práce:
Pracovní náplň pozice vedoucího pobočky Ostrava:
- zabezpečuje chod pobočky ve smyslu platných vnitřních předpisů,
- zastupuje VÚV TGM, v. v. i. v nezbytné míře v jednání s regionálními činiteli,
- řídí přímo vedoucí oddělení svého odboru a zaměstnance v přímé linii řízení,
- dbá trvale na rozvoj odborností příslušejících odboru a na odborný růst zaměstnanců odboru,
- odpovídá za úroveň všech výstupů odboru,
- plánuje a kontroluje věcné a časové plnění úkolů,
- koordinuje využití disponibilní pracovní kapacity zaměstnanců odboru,
- odpovídá za sestavení ročního plánu činností a hospodaření odboru, jeho úpravy a jeho průběžné vyhodnocování a kontrolu,
- odpovídá za dodržování systému managementu (např. podle ČSN EN ISO/IEC 17025),
- navrhuje náměstkovi ředitele přijímání a uvolňování zaměstnanců včetně změn pracovního poměru, návrhů a změn mzdového zařazení zaměstnanců jím řízeného odboru,
- navrhuje náměstkovi ředitele vedoucí oddělení.

Požadujeme:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni
- praxe v oboru, organizační schopnosti a zkušenosti s vedoucí funkcí,
- praktické zkušenosti v oblasti výzkumu, znalosti související právní problematiky a financování výzkumu, zkušenosti s řízením projektů,
- aktivní znalost anglického jazyka.

Nabízíme:
- vedení pobočky významné výzkumné instituce s dlouholetou tradicí, která působí na českém i zahraničním trhu,
- prostor pro seberealizaci a možnost odborného a kariérního růstu,
- přátelské, inspirativní a profesionální pracovní prostředí.
- Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou dle zákona 262/2006 Sb.
- Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu a zákona 262/2006 Sb.
Místo práce: Ostrava

Termín nástupu: 1. 5. 2019

Přihlášku s požadovanými dokumenty zašlete v písemné podobě tak, aby byla doručena v zalepené obálce označené v levém horním rohu textem:
„Výběrové řízení na pozici vedoucího pobočky Ostrava – NEOTEVÍRAT!“
a to nejpozději do 1. 4. 2019 do 14:00 hodin, v případě osobního doručení do podatelny na adresu: Podbabská 2582/30, Praha 6.

Požadované dokumenty:
- přihláška do výběrového řízení,
- strukturovaný životopis,
- motivační dopis, představa o řízení a rozvoji odboru – pobočky,
- ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání a kvalifikaci,
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce).

Písemné nabídky s požadovanými dokumenty zasílejte do 1. 4. 2019 do 14:00 hodin na e-mail: egrundova@jobsystem.cz nebo osobně na podatelnu Podbabská 2582/30, Praha 6.

Kontakt pro dotazy k výběrovému řízení:
Elen Hallová
Tel. 220 197 297

Platnost inzerátu končí 1. 4. 2019. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.


Vytvořeno: 11. 3. 2019, 14:20

JOBSYSTEM s.r.o.

Sokolovská 106/42
18600 Praha 8
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Management  
Plat
0  
Lokalita
Moravskoslezský kraj  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
hppx 1275
 

© 2009 empleo.cz O nás