Úředník - referent / referentka Odboru stavebního úřadu MěÚ Čelákovice

Profil společnosti:
MĚSTO ČELÁKOVICE
se sídlem náměstí 5. května č. p. 1/11, 250 88 Čelákovice, IČ 00240117

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník MěÚ Čelákovice vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění,(dále jen „zákon o úřednících“),

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pracovní pozice: úředník - referent/ka Odboru stavebního úřadu MěÚ Čelákovice.

Náplň práce:
Charakteristika vykonávané funkce:
• výkon agendy stavebního úřadu - 9. třída;
• výkon stavebního úřadu - 10. třída.

Požadujeme:
Předpoklady:
stanovené § 4 zákona 312/2002 Sb., („zákon o úřednících“)
(1) Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
Kvalifikační předpoklady:
• vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví;
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v oboru stavebního nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví.
Výhodou při výběrovém řízení je:
• praxe v oboru stavebnictví;
• znalost zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
• řidičský průkaz sk. B.
Další požadované dovednosti a schopnosti:
• uživatelská znalost MS Office + pozitivní vztah k PC;
• spolehlivost;
• pečlivost a příjemné vystupování

Nabízíme:
Pracovní poměr: na dobu NEURČITOU (možno i zpočátku na zkrácený úvazek)
Platové zařazení: 9. platová třída dle NV č. 222/2010 Sb. a 341/2017Sb., v plat. znění; 10. platová třída v případě doložení osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění).

Místo práce: Městský úřad Čelákovice

Termín nástupu: ihned nebo dohodou

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
• údaje stanovené v § 7, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., („zákon o úřednících“):
a) jméno a příjmení a titul uchazeče;
b) datum a místo narození uchazeče;
c) státní příslušnost uchazeče;
d) místo trvalého pobytu uchazeče;
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu;
f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí:
• doklady podle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., („zákon o úřednících“)
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností;
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
• osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních;
• telefonní a e-mailový kontakt na uchazeče.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do:
• pondělí 20. července 2020 –11.00 hodin:
a) poštou na adresu MěÚ Čelákovice, nám. 5. května č. 1, 250 88 Čelákovice;
b) osobně do podatelny MěÚ Čelákovice.

Obálku v levém horním rohu označit:
• jménem, příjmením a adresou přihlašovaného;
• „VŘ-referent OSÚ-NEOTVÍRAT".

Kontakt + další informace:
• Ing. Ilona Luštincová, vedoucí OSÚ, tel.: 326 929135.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuté materiály obsahující osobní údaje budou po skončení výběrového řízení neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny.

Platnost inzerátu končí 20. 7 2020. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.
Vytvořeno: 19. 6. 2020, 10:49

JOBSYSTEM s.r.o.

Sokolovská 106/42
18600 Praha 8
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Stavebnictví­, Státní správa  
Plat
0  
Lokalita
Středočeský kraj  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
 

© 2009 empleo.cz O nás