Sociální pracovník v odboru sociální péče (odd. sociálně-právní ochrany dětí)

Městská část Praha 13
Úřad městské části Praha 13
vyhlašuje dne 24. 1. 2023
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů
výběrové řízení na obsazení pracovního místa
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
v odboru sociální péče (odd. sociálně-právní ochrany dětí)
(2 pracovní místa)

Více informací o úřadu naleznete na www.praha13.cz.

Druh práce:
Poradenská činnost ohroženým rodinám s dětmi, šetření v rodinách, zastupování nezl. dětí
u soudu a při notářských záležitostech, podávání podnětů k zahájení soudního jednání ve věci
péče o nezl. děti, spolupráce s Policií ČR, s pediatry, školami, vedení kompletní dokumentace
o nezl. dětech, zabezpečování péče o ohrožené děti v režimu „pohotovosti“.

Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
nebo vyšší odborné vzdělání humanitního zaměření (obory zaměřené na sociální
práci v souladu s ust. § 110 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plat. znění)
• dosažení 18 let věku
• občan ČR
• nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
• svéprávnost
• bezúhonnost
• schopnost jednat s lidmi, empatie

Výhodou:
• praxe v obdobné pozici
• zkušenosti v oblasti náhradní rodinné péče
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) na úseku sociálně-právní ochrana dětí

Nabízíme:
• pracovní poměr: na dobu neurčitou
• platová třída: 11 (dle NV č. 341//2017 Sb,. o plat. poměrech zam. ve veř. službách
a správě v platném znění) + osobní příplatek

Benefity:
• zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty
• přátelský kolektiv
• příjemné, moderní pracoviště na Slunečním náměstí
• přímo na stanici metra B „Hůrka“
• 5 týdnů dovolené
• 6 dní indispozičního volna (tzv. sick days)
• 2 dny volna v kalendářním roce na samostudium
• možnost individuálního nastavení pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné)
• školení
• stravenky
• příspěvek na penzijní pojištění
• příspěvky při životních a pracovních výročích
• příspěvek na dětskou rekreaci
• možnost rekreace ve vlastním rekreačním zařízení ve Vrchlabí

Místo práce: Praha

Termín nástupu: ihned / dle dohody

Přihláška musí obsahovat:
• jméno, příjmení, titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• adresa trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu
• telefonický kontakt
• datum a podpis

K přihlášce je nutno připojit:
• strukturovaný profesní životopis
• doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřenou kopii)
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo úředně ověřenou kopii)
• popř. osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních

Přihlášku s požadovanými doklady, v obálce označené „Výběrové řízení - OSP sociální pracovník (OSPOD)“ doručte nejpozději do 9. 2. 2023 na adresu:

Úřad městské části Praha 13
Odbor-kancelář tajemníka
Ing. Jaroslav Mareš
Sluneční nám. 2580/13
158 00 Praha 5

Kontakt osoba:
Jana Moravcová - personalistka
Tel.: 235 011 236

Na tuto pracovní pozici, můžete reagovat pouze do 9. 2. 2023. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.
Vytvořeno: 24. 1. 2023, 13:06

JOBSYSTEM s.r.o.

Lucemburská 2136/16
13000 Praha 3
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Státní správa, Zdravotnictví  
Plat
-  
Lokalita
Praha  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
 

© 2009 empleo.cz O nás