Rozpočtář - referent oddělení rozpočtu oboru řízení ekonomiky a školství

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městská část Praha 14 - Úřad městské části Praha 14
Zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Praha 14

vyhlašuje dne 17. 4. 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Rozpočtář - referent oddělení rozpočtu oboru řízení ekonomiky a školství

Sjednaný druh práce: zajišťování ucelené odborné agendy na úseku rozpočtu městské části Praha 14

Náplň práce:
• zajištění komplexní činnosti oddělení rozpočtu (spolupráce na přípravě rozpočtu, rozpis a kontrola plnění rozpočtu, zpracování kontací dle rozpočtové sklady, spolupráce na finančním vypořádání poskytnutých dotací)

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:
• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
• občan České republiky nebo cizí občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
• způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost.

Další požadavky:
Požadované vzdělání
• VŠ nebo vyšší odborné ekonomického směru, případně střední s maturitou zkouškou

Požadované znalosti, dovednosti a zkušenosti
• odborná znalost zákona č. 250/2000 Sb., event. 218/2000 Sb., zkušenosti s jeho aplikací v praxi
• základní znalost legislativy v oblasti veřejné správy, pracovního práva, orientace v účetních předpisech
• zkouška odborné způsobilosti na úseku finančního hospodářství úředních samosprávných celků a jeho přezkumu výhodou
• praxe ve veřejné správě výhodou
• dobrá znalost práce MS Office
• komunikativní a organizační dovednosti
• analytické myšlení
• odolnost vůči stresu
• ochota dále se vzdělávat

Nabízíme:
• příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
• stravenky pro zaměstnance
• Flexi poukázky
• 25 dní dovolené
• 4 dny placeného volna
• příspěvek na dovolenou dětí zaměstnance
• možnost dále se vzdělávat

Platové zařazení: 10. platová třída, dle NV č. 341/2017 Sb., v pl. zn.

Místo práce: Bratří Venclíků 1072/6 a 1073/8, Praha 9 (budovy ÚMČ Praha 14)

Termín nástupu: dle dohody, možno ihned

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou: jméno. Příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 19. 5. 2023 na adresu:
Prodlouženo do 9. 6. 2023

Úřad městské části Praha 14
kancelář úřadu
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

Obálku označit slovy: „ Výběrové řízení - pozice rozpočtář - referent oddělení rozpočtu, tř. 10“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Na tuto pracovní pozici, můžete reagovat pouze do 9. 6. 2023. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.
Vytvořeno:

JOBSYSTEM s.r.o.

Lucemburská 2136/16
13000 Praha 3
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Státní správa, Finance  
Plat
-  
Lokalita
Praha  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
 

© 2009 empleo.cz O nás