Referent / referentka personálního oddělení - financování a rozpočet odboru Kanceláře úřadu

Městská část Praha 14 - Úřad městské části Praha 14
zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Praha 14

vyhlašuje dne 24. 5. 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
Referent / referentka personálního oddělení - financování a rozpočet odboru Kanceláře úřadu

Sjednaný druh práce:
• zajišťování financování a rozpočtu personálního oddělení
• odměňování zaměstnanců, členů zastupitelstva, komisí a výborů, personální agenda

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon“):
• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
• občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
• způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost.

Další požadavky:
Požadované vzdělání:
• vysokoškolské, vyšší odborné nebo středoškolské ekonomického směru s maturitní zkouškou s praxí v oboru výhodou
• praxe ve veřejné nebo státní správě výhodou

Požadované znalosti a dovednosti:
• znalost zák. č. 262/2006 Sb., rozpočtové skladby
• zák. č. 312/2002 Sb., a další související předpisy
• orientace v pracovně právních předpisech (Zákoník práce)
• velmi dobrá uživatelská znalost práce s PC
• komunikativní a organizační dovednosti
• schopnost jednat s lidmi
• příjemné vystupování
• ochota se dále vzdělávat
• odolnost vůči stresu

Nabízíme:
• samostatnou práci v malém kolektivu personálního oddělení
• příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
• zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravné, Flexi poukázka, příspěvek na rekreaci dětí zaměstnanců)
• 25 dnů dovolené
• 4 dny placeného volna (Sick Days)
• možnost dalšího vzdělávání

Platové zařazení: 10. platová třída, dle NV č.341/2017 Sb., možnost získání osobního příplatku až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v 10. platové třídě (při velmi dobrých pracovních výsledcích)

Místo práce: Úřad městské části Praha 14

Termín nástupu: ihned, popř. dle dohody

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovských státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 16. 6. 2023 na adresu:

Úřad městské části Praha 14
Kancelář úřadu
Bří Venclíků 1073
198 21 Praha 9

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení - Referent/ka personálního oddělení - financování a rozpočet odboru Kanceláře úřadu “.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

Na tuto pracovní pozici, můžete reagovat pouze do 16. 6. 2023. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.

Vytvořeno:

JOBSYSTEM s.r.o.

Lucemburská 2136/16
13000 Praha 3
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Personalistika a lidské zdroje (HR), Státní správa  
Plat
-  
Lokalita
Praha  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
 

© 2009 empleo.cz O nás