Referent / referentka Odboru stavebního úřadu

Profil společnosti:
Tajemník MěÚ Čelákovice vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění,(dále jen „zákon o úřednících“),

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pracovní pozice: úředník - referent/ka Odboru stavebního úřadu MěÚ Čelákovice.

Požadujeme:
Předpoklady:
• stanovené § 4 zákona 312/2002 Sb.,(„zákon o úřednících“)
(1) Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Kvalifikační předpoklady:
• vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví – pro 9. třídu;
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v oboru stavebního nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví – pro 10. třídu.

Výhodou při výběrovém řízení je:
• praxe v oboru stavebnictví;
• znalost zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
• řidičský průkaz sk. B

Charakteristika vykonávané funkce:
• výkon agendy stavebního úřadu – 9. třída;
• výkon stavebního úřadu – 10. třída.

Nabízíme:
• na dobu neurčitou (možno i zpočátku na zkrácený úvazek)
• platové zařazení: 9. platová třída dle NV č. 222/2010 Sb. a 341/2017Sb., v plat. znění; 10. platová třída v případě doložení osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění)
• 5 týdnů dovolené, zdravotní volno, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky

Místo práce: Městský úřad Čelákovice

Termín nástupu: ihned nebo dohodou

Písemná přihláška výběrovému řízení musí obsahovat:
• údaje stanovené v § 7, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., („zákon o úřednících“):
a) jméno a příjmení a titul uchazeče;
b) datum a místo narození uchazeče;
c) státní příslušnost uchazeče;
d) místo trvalého pobytu uchazeče;
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu;
f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí:
• doklady podle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., („zákon o úřednících“):
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností;
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než3 měsíce;
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
• osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních;
• telefonní a e-mailový kontakt na uchazeče

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do:
• pátku 14. února 2020 – 11.00 hodin:
a) poštou na adresu MěÚ Čelákovice, nám. 5. května č. 1, 250 88 Čelákovice;
b) osobně do podatelny MěÚ Čelákovice

Obálku v levém horním rohu označit:
• jménem, příjmením a adresou přihlašovaného;
• „VŘ-referent OSÚ-NEOTVÍRAT ".

Upozornění:
výběrové řízení proběhne pravděpodobně již ve úterý18. února2020
(z tohoto důvodu je nutné v přihlášce uvést telefonní a e-mailový kontakt na uchazeče).

Kontakt + další informace: Ing. Ilona Luštincová, vedoucí OSÚ, tel.: 326 929 135.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuté materiály obsahující osobní údaje budou po skončení výběrového řízení neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny.

Platnost inzerátu končí 14. 2. 2020. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.
Vytvořeno: 9. 1. 2020, 15:13

JOBSYSTEM s.r.o.

Sokolovská 106/42
18600 Praha 8
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Státní správa, Administrativa, Stavebnictví­  
Plat
0  
Lokalita
Pardubický kraj  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
 

© 2009 empleo.cz O nás