Referent / referentka odboru sociálních věc a zdravotnictví

Městská část Praha 14 - Úřad městské části Praha 14
zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Praha 14

vyhlašuje dne 15. 5. 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
Referent / referentka odboru sociálních věc a zdravotnictví
(pracovní místo na dobu určitou - následně zástup po dobu mateřské a rodičovské dovolené)

Sjednaný druh práce:
• sociální pracovník/sociální pracovnice oddělení sociálně - právní ochrany dětí

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:
• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
• občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
• způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost.

Další požadavky:
Požadované vzdělání:
• vyšší odborné nebo vysokoškolské v oboru sociální péče a sociální pedagogika, sociální pedagogika, sociální a humanitní práce, sociální práce, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost

Požadované znalosti:
• znalost zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí
• orientace v systému péče o ohrožené děti v ČR
• přehled o síti sociálních služeb pro ohrožené děti
• znalost práce na PC

Další dovednosti, schopnosti:
• organizační, řídící a komunikační schopnosti
• flexibilita
• schopnost práce v týmu
• odolnost vůči stresu

Nabízíme:
• pravidelnou supervizi
• samostatnou a kreativní práci v kolektivu sociálních pracovníků
• příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
• zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravné, Flexi poukázka, příspěvek na rekreaci dětí zaměstnanců)
• 25 dnů dovolené
• 4 dny placeného volna
• možnost dalšího vzdělávání

Platové zařazení: 11. platová třída, dle NV č. 341/2017 Sb., v pl. zn.

Místo práce: Praha

Termín nástupu: 1. 7. 2023

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovských státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 5. 6. 2023 na adresu:

Úřad městské části Praha 14
Kancelář úřadu
Bří Venclíků 1073
198 21 Praha 9

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení - Referent/ka odboru sociálních věc a zdravotnictví - OSPOD“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

Na tuto pracovní pozici, můžete reagovat pouze do 5. 6. 2023. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.
Vytvořeno:

JOBSYSTEM s.r.o.

Lucemburská 2136/16
13000 Praha 3
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Státní správa, Zdravotnictví  
Plat
-  
Lokalita
Praha  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
 

© 2009 empleo.cz O nás