Rada/odborný rada - koordinátor kontrol projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II" v Odd

Popis nabízené pracovní pozice:

Plné znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení včetně potřebných formulářů pro podání přihlášky naleznete na https://portal.mpsv.cz/web/upcr-kariera pod příslušným místem pracoviště a Č. j. UPCR-2017/68492-78099815

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 18. srpna 2017, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Plzni, Kaplířova 2731/7, 320 73 Plzeň, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna@pm.mpsv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 6gyzph2.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2017/68492-78099815".

Požadované vzdělání:
Bakalářské

Nástup od: 1. říjen 2017.
Vytvořeno: 30. 7. 2017, 19:04

Úřad práce České republiky

Kaplířova 2731
301 00 Plzeň - Jižní Předměstí

Doporučte tuto práci
Obor
Administrativa  
Plat
18 590 Kč  
Lokalita
Plzeň  
Pracovní poměr
 
Kontaktní osoba
Www.portal.mpsv.cz/web/upcr-ka  
Šup s tím na FaceBook

© 2009 empleo.cz O nás