Právník v odboru legislativně-právním - vhodné i pro absolventy

Městská část Praha 13
Úřad městské části Praha 13
vyhlašuje dne 24. 1. 2023
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů
výběrové řízení na obsazení pracovního místa
PRÁVNÍK
v odboru legislativně-právním
(vhodné i pro absolventy)

Více informací o úřadu naleznete na www.praha13.cz.

Druh práce:
• výkon přestupkové agendy v oblasti životního prostředí a v oblasti dopravy včetně
poskytování právních konzultací v těchto oblastech
• administrativní práce v legislativně-právní oblasti

Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké
škole v ČR nebo v bakalářském studijním programu v jiné oblasti se zkouškou
odborné způsobilosti dle zák. č. 250/2016 Sb., přestupkový zákon
• občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
• svéprávnost
• bezúhonnost
• dobrá uživatelská znalost práce na PC
• spolehlivost, samostatnost, odpovědný přístup k plnění úkolů
• dobrá znalost českého práva, zejména zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění
• komunikativnost

Výhodou:
• praxe ve veřejné správě

Nabízíme:
• pracovní poměr: na dobu neurčitou
• platová třída: 11 (dle NV č. 341/2017 Sb,. o plat. poměrech zam. ve veř. službách
a správě v platném znění) + osobní příplatek

Benefity:
• zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty
• přátelský kolektiv
• příjemné, moderní pracoviště na Slunečním náměstí
• přímo na stanici metra B „Hůrka“
• 5 týdnů dovolené
• 6 dní indispozičního volna (tzv. sick days)
• 2 dny volna v kalendářním roce na samostudium
• možnost individuálního nastavení pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné)
• školení
• stravenky
• příspěvek na penzijní pojištění
• příspěvky při životních a pracovních výročích
• příspěvek na dětskou rekreaci
• možnost rekreace ve vlastním rekreačním zařízení ve Vrchlabí

Místo práce: Praha

Termín nástupu: ihned / dle dohody

Přihláška musí obsahovat:
• jméno, příjmení, titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• adresa trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu
• telefonický kontakt
• datum a podpis

K přihlášce je nutno připojit:
• strukturovaný profesní životopis
• doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřenou kopii)
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo úředně ověřenou kopii)
• popř. osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních

Přihlášku s požadovanými doklady, v obálce označené „Výběrové řízení - OLP - právník“ doručte nejpozději do 9. 2. 2023 na adresu:

Úřad městské části Praha 13
Odbor-kancelář tajemníka
Ing. Jaroslav Mareš
Sluneční nám. 2580/13
158 00 Praha 5

Kontakt osoba:
Jana Moravcová - personalistka
Tel.: 235 011 236

Na tuto pracovní pozici, můžete reagovat pouze do 9. 2. 2023. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.
Vytvořeno: 24. 1. 2023, 13:21

JOBSYSTEM s.r.o.

Lucemburská 2136/16
13000 Praha 3
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Právo, Státní správa  
Plat
-  
Lokalita
Praha  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
 

© 2009 empleo.cz O nás