Právník / právnička do odvolacího oddělení

Úřad průmyslového vlastnictví je jedním z ústředních orgánů státní správy České republiky a plní především funkci patentového a známkového úřadu. Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada v oddělení rozklady III v Úřadu průmyslového vlastnictví.

Náplň práce:
Hledáme kolegu/kolegyni do oddělení rozkladů. Hlavní pracovní náplní je příprava návrhů rozhodnutí o rozkladech podaných proti rozhodnutím I. stupně řízení v oblasti ochranných známek.

Požadujeme:
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě - viz https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/Zamestnani/15_odra.pdf.

Nabízíme:
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Benefity: závodní stravování, příspěvek na stravování, dovolená 5 týdnů, 5 dnů sick-days/rok, příspěvek na rekreaci, sportovní aktivity/příspěvek na penzijní připojištění, firemní rekreační zařízení, možnost dalšího vzdělávání, školení, studium na Institutu průmyslověprávní výchovy, jazykové kurzy, možnost studijního volna, možnost částečného výkonu služby z jiného místa.

Místo práce: Praha

Termín nástupu: předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. leden 2023 nebo dle dohody

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) dodané ve lhůtě do 2. prosince 2022, tj. v této lhůtě
• zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 1057/2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč
• podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese
• podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (vyberovarizeni@upv.gov.cz), nebo
• podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: ix6aa38).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovem: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný rada v oddělení rozklady III v ÚPV (ID 30021422)“.

Podrobné informace o nabídce služebního místa, o požadavcích a o podmínkách pro přihlášení se do výběrového řízení, včetně formuláře žádosti, jsou zveřejněny na stránkách:
https://upv.gov.cz/o-uradu/kariera/volna-sluzebni-pracovni-mista.

Na tuto pracovní pozici, můžete reagovat pouze do 2. 12. 2022. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.
Vytvořeno: 15. 11. 2022, 15:26

JOBSYSTEM s.r.o.

Lucemburská 2136/16
13000 Praha 3
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Právo  
Plat
-  
Lokalita
Praha  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
 

© 2009 empleo.cz O nás