Náměstek ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost

Profil společnosti:
Zprostředkováváme inzerci pro klienta, kterým je Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Je zaměřen na výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině, hospodaření s odpady a obaly.
Ing. Tomáš Urban – ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce vypisuje výběrové řízení na pozici náměstka ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost.

Požadujeme:
- vysokoškolské vzdělání magisterského typu
- praxe v oboru nejméně 3 roky v oblasti vodního hospodářství se zkušeností s výkonem řídící činnosti, vedením, hodnocením a motivováním zaměstnanců a pracovních týmů,
- organizační schopnost, rozhodnost, odpovědnost, komunikativnost,
- praktické zkušenosti v oblasti výzkumu, znalosti související právní problematiky a financování výzkumu, zkušenosti s řízením projektů,
- aktivní znalost anglického jazyka je výhodou,
- samostatnost, flexibilita, proaktivní přístup.

Nabízíme:
Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu a zákona 262/2006 Sb., možnost seberealizace, 5 týdnů dovolené, možnost dalšího vzdělávání, přátelské, inspirativní a profesionální pracovní prostředí.

Místo práce: Praha

Termín nástupu: 1. 4. 2018

Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem, zdůvodněním zájmu o pozici a konceptem (svojí představou) způsobu řízení, organizace a zaměření činnosti ústavu v rozsahu 1-2 stran formátu A4 posílejte do 19. 2. 2018 na e-mail: egrundova@jobsystem.cz ,nebo dodejte osobně do sekretariátu ředitele ústavu, popřípadě přes podatelnu. Na přihlášky doručené po tomto datu nebude brán zřetel, rozhodující je datum přijetí nabídky sekretariátem ředitele ústavu, výše uvedenou e-mailovou adresou nebo podatelnou Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i. Uchazeči, kteří budou splňovat zadané požadavky, budou pozváni k individuálnímu pohovoru.

Strukturovaný životopis musí obsahovat souhlas ve znění: Podpisem a odevzdáním přihlášky do výběrového řízení na pozici náměstka ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost uděluji Výzkumnému ústavu vodohospodářskému, v. v.i., Podbabská 2582/30, Praha 6, PSČ 160 00, v souladu se zněním § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním mých osobních údajů pro potřeby výběrového řízení na dobu do 31. 3. 2018.

Kontaktní osoba pro dotazy k výběrovému řízení:
Hana Trnková, telefon: 220 197 297.

Platnost inzerátu končí 19. 2. 2018. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.
Vytvořeno: 6. 2. 2018, 13:14

JOBSYSTEM s.r.o.

Sokolovská 106/42
18600 Praha 8
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Management, Věda a výzkum  
Plat
0  
Lokalita
Praha  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
prahax 494
hppx 1182
 

© 2009 empleo.cz O nás