Interní auditor / auditorka

Profil společnosti:
Zprostředkováváme inzerci pro klienta, kterým je Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod.

Náplň práce:
• zpracování plánů auditní činnosti na základě provedené analýzy rizik
• výkon interního auditu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu
• vyhotovení a předložení zpráv o výsledcích provedených auditů a ročních zpráv o činnosti interního auditu
• příprava doporučení k nápravě zjištěných nedostatků vedoucí ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému a předcházení či zmírnění rizik
• poskytování nezávislé, poradenské a konzultační činnosti zaměřené na přidávání hodnoty, a zdokonalování procesů
• hlášení nesrovnalostí spojených s funkcí kontaktního bodu sítě AFCOS
• vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
• zajištění agendy pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Požadujeme:
• VŠ nebo SŠ vzdělání nejlépe ekonomického, právního nebo technického zaměření
(v případě SŠ vzdělání min. 2 roky praxe v oboru)
• trestní bezúhonnost
• znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
• velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office)
Výhodou:
• zkušenosti nebo orientace v oblasti ESI fondů
• orientace v zákonech č.: 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 563/1991 Sb., o účetnictví, 218/2000,
o rozpočtových pravidlech, 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje - v platném znění
• anglický jazyk – pasivní znalost
• řidičský průkaz skupiny B
Osobnostní předpoklady uchazeče:
• flexibilita, pečlivost, zodpovědnost a odolnost vůči stresu
• schopnost samostatné i týmové práce
• ochota dále se vzdělávat
• schopnost analytického myšlení a systémového přístupu
• organizační a komunikační schopnosti
• schopnost objektivního hodnocení


Nabízíme:
Platové podmínky stanoví zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů, dále pak Platový řád Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007 – 2013.

Platová třída: 12. dle Přílohy č. 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, osobní příplatek a čtvrtletní odměny.

Benefity:
• možnost dalšího odborného vzdělávání
• pružná pracovní doba
• moderní pracovní prostředí
• 5 týdnů dovolené + 4 dny zdravotního volna (tzv. „sickdays“)
• příspěvek na stravování
• příspěvek na penzijní připojištění, životní pojištění, dovolenou nebo jazykové vzdělávání

Jedná se o pracovní poměr na plný úvazek s možností zkráceného úvazku až na 50 %, na dobu určitou do 31. 12. 2019.

Místo práce: Hradec Králové

Termín nástupu: 15. 5. 2018 nebo dle dohody možný pozdější nástup

Přihláška uchazeče bude obsahovat:
• název výběrového řízení
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo pobytu, případně kontaktní adresa uchazeče
• datum a podpis uchazeče
• kontaktní telefon a kontaktní e-mail

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
• strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech)
• motivační dopis
• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění


Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Přihláška, včetně souhlasu k nakládání s osobními údaji, je ke stažení
na: http://www.rada-severovychod.cz.

Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami je nutno doručit do 27. 4. 2018 na adresu:
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Švendova 1282
500 03 Hradec Králové
Obálku viditelně označte slovy „VŘ – interní auditor/ka“.

Kontaktní pracovníci pro podávání informací: Ing. Helena Kubíčková, tel.: 499 420 102.

Platnost inzerátu končí 27. 4. 2018. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.
Vytvořeno: 29. 3. 2018, 10:56

JOBSYSTEM s.r.o.

Sokolovská 106/42
18600 Praha 8
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Finance, Právo  
Plat
0  
Lokalita
Královehradecký kraj  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
 

© 2009 empleo.cz O nás