Informační pracovník / pracovnice (vrchní referent v oddělení IPPV)

Úřad průmyslového vlastnictví je jedním z ústředních orgánů státní správy České republiky a plní především funkci patentového a známkového úřadu. Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent v oddělení Institut průmyslověprávní výchovy v Úřadu průmyslového vlastnictví.

Náplň práce:
Náplň činnosti na služebním místě spočívá zejména ve zpracování specializovaných průmyslověprávních rešerší (především se zaměřením na subjekty) s využitím národních databází průmyslových práv, jakož i zahraničních databází průmyslových práv s účinky pro ČR a Evropskou unii, dále v poskytování odborných informací a konzultací týkajících se problematiky průmyslověprávní ochrany a vyhledávání a využívání průmyslověprávních informací a v neposlední řadě v účasti na akcích zaměřených na šíření povědomí o průmyslovém vlastnictví.

Požadujeme:
• splnění základních předpokladů stanovených zákonem o státní službě - viz https://upv.gov.cz/files/uploads/PDF_Dokumenty/Zamestnani/503_vr.pdf

Nabízíme:
• služební poměr na dobu neurčitou, platové zařazení podle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (10. platová třída)

Benefity: závodní stravování, příspěvek na stravování, dovolená 5 týdnů, zdravotní volno/sickdays, příspěvek na rekreaci, sportovní aktivity/příspěvek na penzijní připojištění, firemní rekreační zařízení, možnost dalšího vzdělávání, školení, studium na Institutu průmyslověprávní výchovy, jazykové kurzy, možnost studijního volna, možnost částečného výkonu služby z jiného místa

Místo práce: Praha 6 - Bubeneč

Termín nástupu: 1. listopad 2022 nebo dle dohody

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) dodané ve lhůtě do 7. října 2022, tj. v této lhůtě
• zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 1057/2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč
• podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese
• podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (vyberovarizeni@upv.gov.cz), nebo
• podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: ix6aa38).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovem: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní referent v oddělení IPPV v ÚPV (ID 30021572)“.

Podrobné informace o nabídce služebního místa, o požadavcích a o podmínkách pro přihlášení se do výběrového řízení, včetně formuláře žádosti, jsou zveřejněny na stránkách:
https://upv.gov.cz/o-uradu/kariera/volna-sluzebni-pracovni-mista.

Na tuto pracovní pozici můžete reagovat pouze do 7. 10. 2022. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.
Vytvořeno: 16. 9. 2022, 10:59

JOBSYSTEM s.r.o.

Lucemburská 2136/16
13000 Praha 3
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Informační technologie, Státní správa  
Plat
-  
Lokalita
Praha  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
ITx 404
PCx 263
 

© 2009 empleo.cz O nás